Splošni pogoji za uporabnike

Splošni pogoji za spletni portal www.ucimse.com

Spletni portal www.ucimse.com učencem in njihovim skrbnikom na podlagi registracije omogoča:

  • reševanje interaktivnih nalog, ogled video in drugih izobraževalnih vsebin, unovčevanje osvojenih zlatnikov,
  • sodelovanje v nagradnih igrah, sodelovanje v anketah o zadovoljstvu uporabnikov portala.

Uporaba portala www.ucimse.com je možna po pridobitvi aktivacijske kode. Uporabniki delovnih zvezkov založbe Mladinska knjiga, naročniki revije Cici zabavnik ter kupci Kukujevega slovarja prejmejo brezplačne kode za dostop do dela vsebin. Kode so natisnjene v delovnih zvezkih, naročniki revije Cici zabavnik pa kodo prejmejo po e-pošti. Na spletni strani https://www.ucimse.com/trgovina/ je možen tudi nakup kod.

Po prejemu aktivacijske kode in uspešno opravljeni registraciji na spletni strani https://www.ucimse.com/ lahko dostopate do nalog in ostalih izobraževalnih vsebin. Za registracijo morate vnesti naslednje osebne podatke: ime, priimek in elektronski naslov starša oz. zakonitega zastopnika, na katerega ob registraciji pošljemo obvestilo o uspešno izvedeni registraciji. Ob registraciji si uporabnik izbere kapitanski vzdevek in geslo, ki ga s ponovnim vnosom potrdi. To geslo predstavlja uporabniku po uspešno opravljeni registraciji geslo za dostopanje do nalog in ostalih vsebin.

Če boste ob potrditvi registracije ali v zavihku »Moj profil« vpisali podatek o šoli, razredu in oddelku, bomo uporabnika lahko na portalu povezali z njegovimi sošolci, tako da mu bo viden njihov izbrani vzdevek (kapitansko ime) ter uspešnost pri napredovanju po stopnjah (znanjevid). V zavihku »Moj profil« lahko izpolnite tudi ostale neobvezne podatke. Če boste vpisali elektronski naslov uporabnika, mu bomo na njegov elektronski naslov pošiljali obvestila o novostih na portalu www.ucimse.com. Ob vpisu rojstnega datuma, bomo ta podatek uporabili za pošiljanje elektronskih rojstnodnevnih voščilnic. Obenem je v zavihku »Moj profil« izmed danih predlog mogoče nastaviti tudi podobo uporabnika.

Uporabnik lahko portal www.ucimse.com uporablja ves čas veljavnosti aktivacijske kode. Aktivacijska koda je veljavna 13 mesecev od dne aktivacije.

Kadar koli lahko prenehate uporabljati spletni portal in prekličete registracijo. Preklic registracije opravite tako, da pošljete zahtevo na elektronski naslov: ucbeniki@mladinska-knjiga.si. Po dokončni potrditvi preklica registracije, bo upravljavec izbrisal pridobljene vaše osebne podatke in podatke uporabnika, v kolikor ste njegov zakoniti zastopnik. Preklic registracije za vas oz. uporabnika pomeni prekinitev uporabe portala www.ucimse.com.

Pravica do odstopa od pogodbe: Naročnik lahko brez navajanja posebnega razloga odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo oz. zunaj poslovnih prostorov ponudnika, v 14 dneh od dneva registracije na portalu. Uporabnik mora pred pretekom tega roka MKZ pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, kar stori z obvestilom, iz katerega izhaja nedvoumna izvaja, da potrošnik odstopa od pogodbe. Uporabnik pa lahko za odstop od pogodbe neobvezno uporabi tudi ta obrazec, ki ga v zgornjem roku posreduje na ucbeniki@mladinska-knjiga.si ali Mladinska knjiga Založba d.d., Sektor Učbeniki, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Mladinska knjiga Založba d.d. (v nadaljevanju: MKZ) je odgovorna za skladnost ponujene digitalne storitve oz. vsebine, kot izhaja iz 109. – 120. členov Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). MKZ bo uporabnika obvestila o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti digitalne storitve oz. vsebine. V primeru neskladnosti je mogoče od MKZ zahtevati brezplačno vzpostavitev skladnosti digitalne storitve oz. vsebine; v primerih in pod pogoji Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) pa tudi znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstop od pogodbe in vračilo sorazmernega dela že plačanih zneskov. Pravice iz naslova neskladnosti uporabnik izgubi s potekom dveh let od dneva, ko je o neskladnosti obvestil MKZ. Uporabnik naj o neskladnosti skupaj z natančnim opisom le-te obvesti MKZ na naslov: ucbeniki@mladinska-knjiga.si  ali Mladinska knjiga Založba d.d., Sektor Učbeniki, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Kadarkoli lahko zahtevate, da Mladinska knjiga Založba d.d. in njeni pogodbeni obdelovalci v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namene za katere ste podali soglasje, ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti. Svojo zahtevo lahko kadar koli posredujete preko tel. 01 241 33 16, preko elektronske pošte ucbeniki@mladinska-knjiga.si  s pripisom »odjava« ali pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Sektor Učbeniki, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Preklic privolitve oz. ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je izvajala do takrat. Prav tako lahko kadar koli zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris ali omejitev obdelave, imate pa tudi pravico do ugovora obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu in pravico do prenosljivosti podatkov. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.mladinska-knjiga.si/politika-zasebnosti-mkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mladinska-knjiga.si.

Sami ste dolžni poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov. Mladinska knjiga Založba d.d. ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posredujete. Posredovane podatke lahko preverite in spreminjate v zavihku »Moj profil«.

Ob registraciji s klikom na gumb "Strinjam se s splošnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom splošnih pogojev, ki so tu navedeni, in da ste bili na te pogoje ob oddaji elektronskega obrazca izrecno opozorjeni.

MKZ ima postavljene visoke interne standarde obravnave naročil, vračil in reklamacij kupcev, ter poskuša slediti aktualnim zahtevam potrošnikov in zakonskim regulativam v najvišji možni meri. V skladu z veljavno zakonodajo pa izjavlja, da ni podpisnik nobenega kodeksa ravnanja.

Morebitne pritožbe potrošnikov MKZ sprejema po e-pošti na naslov ucbeniki@mladinska-knjiga.si. MKZ si prizadeva na vse pritožbe odgovoriti v najkrajšem možnem času.

MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, matična št.: 5049130000, osnovni kapital 5.141149,22 EUR. Družba je zavezana za plačilo DDV (št. 61753181, DU Ljubljana). Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska-knjiga.si, T: 01 241 3000.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med uporabnikom in MKZ. MKZ lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. O spremembi splošnih pogojev bo obvestila na svoji spletni strani. V primeru bistvenih sprememb ima uporabnik pravico, da prekine registracijo. Če MKZ ne prejme pisne zahteve uporabnika za prekinitev registracije v 15 dneh od dneva, ko objavi spremenjene splošne pogoje, se šteje, da uporabnik s spremembami splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe.

Ti splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni: 26.1.2023

 

 

 

 

BACK
© Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana
Informacije o registraciji/aktivacijski kodi
Pozabljeno geslo
Pozabljen vzdevek
Za ostala vprašanja ter morebitne predloge in dopolnitve pišite na ucimse.com@mladinska-knjiga.si.
Zahvaljujemo se vam za obisk portala ucimse.com!
Prejemnik
Novosti v šolskem letu 2021/2022
Pravila nagradnih iger
Navodila za registracijo in dodajanje kod
Splošna pomoč in informacije
Minimalne tehnične zahteve
Splošni pogoji
Kolofon