Pozabljeno geslo/vzdevek
Kapitanski vzdevek
Geslo

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE NA PORTALU WWW.UČIMSE.COM

ORGANIZATOR

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 5049130000, davčna št.:SI61753181, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.

NAGRADE

 • 6-krat vstopnica za trampolin park WOOP v vrednosti 12,50 €,
 • 2-krat vstopnica za WOOP karting areno v vrednosti 14,50 €,
 • 1-krat knjižna nagrada.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrade niso prenosljive. V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV.

Razpisane nagrade v naravi so v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42,00 EUR oz. skupni znesek 84 € v enem letu. V tem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki imajo kodo za dostop do portala www.ucimse.com in vsi, ki bodo pridobili poletno aktivacijsko kodo za dostop do portala www.ucimse.com. Za sodelovanje v nagradni igri morajo uporabniki portala vsak ponedeljek pridobiti tedensko srečno kodo za žrebanje s klikom na rumen gumb na portalu ucimse.com. Nagrade se žrebajo tedensko, prvo žrebanje bo 6. 7. 2020. Seznam datumov žrebanj in nagrad:

 1. 7. Vstopnica za trampolin park WOOP v vrednosti 12,50 €.
 2. 7. Vstopnica za trampolin park WOOP v vrednosti 12,50 €.
 3. 7.Knjiga Zakladnica znanja za brihtne glave v vrednosti 29,99 €. 
 4. 7. Vstopnica za trampolin park WOOP v vrednosti 12,50 €.
 5. 8.  Vstopnica za WOOP karting areno v vrednosti 14,50 €.
 6. 8. Vstopnica za trampolin park WOOP v vrednosti 12,50 €.
 7. 8. Vstopnica za WOOP karting areno v vrednosti 14,50 €.
 8. 8. Vstopnica za trampolin park WOOP v vrednosti 12,50 €.
 9. 8. Vstopnica za trampolin park WOOP v vrednosti 12,50 €.

  Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje nagradne igre in da se z njimi strinja.

Organizator bo v žrebanju upošteval vse sodelujoče, ki bodo pridobili kodo za sodelovanje v nagradni igri od 1. 7. 202 do 31. 8. 2020.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Skupini Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega). Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izražajo soglasje za objavo njihovih imen in nagrade, za katero bodo izžrebani na spletnih strani www.ucimse.com.

ŽREBANJE NAGRAJENCEV

Nagrajenca vsak teden avtomatsko izžreba računalnik, računalniškemu žrebu prisostvuje tričlanska komisija. 

OBVESTILO O REZULTATIH NAGRADNE IGRE TER PREVZEM NAGRAD

Prejemniki nagrad bodo razglašeni vsak ponedeljek od 6. 7. do 31. 8. 2020 ter istega dne objavljeni na spletni strani www.ucimse.com. Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil po elektronski pošti na elektronski naslov, ki je bil vnesen ob registraciji na spletni portal UČIM.se. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se izžrebancu nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ali pa jo v navedenem roku po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno prevzame, najkasneje do 15. 9. 2020.

Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Z Vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.mladinska.com/politika-zasebnosti-mkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mkz.si.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.ucimse.com ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

DOSTOPNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani www.ucimse.com.

REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.ucimse.com.

Morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro lahko pošljete na elektronski naslov hema.vasle@mkz.si ali pokličete na tel. št. 01 241 32 74.

 

 

 

© Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana
Zahvaljujemo se vam za obisk portala ucimse.com. Za vprašanja ter morebitne predloge in dopolnitve pišite na ucimse.com@mkz.si. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času. Pravila nagradnih iger
Navodila za registracijo in dodajanje kod
Splošna pomoč in informacije
Minimalne tehnične zahteve
Splošni pogoji
Kolofon